Pazarlama Yönetimi Nasıl Yapılır?

Pazarlama Yönetimi

Pazarlama yönetim sürecini 5 aşamada inceleyebiliriz. 

1.  Pazar Araştırması / Market Research 

2. Kesimlere Ayırma – Pazar Bölümlemesi – Segmentasyon/ Market Segmentation

     Hedef Kitle – Hedef Pazar / Targeting 

     Konumlandırma – Positioning 

3. Pazarlama Karması – Marketing Mix 

4. Yürürlüğe Koyma – Pazarlama Uygulaması – Marketing Implementation

5. Kontrol – Control 

Bir sonraki blog yazılarımızda, her bir başlığın açıklamasını bulabilirsiniz.