Market Segmentation Nedir?

Marketing

Market Segmentation olarak adlandırdığımız kesimlere ayırma, pazar bölümlemesi ya da segmentasyon olarak adlandırdığımız bu kavrama yakından bakalım. Pazar bölümleme, pazarı; demografik, coğrafi, davranışsal ve psikografik özelliklere göre farklı gruplara ayırma sürecidir.

Demografik Pazar Bölümlemeye örnek olarak yaş, cinsiyet, eğitim, gelir, etnik köken ve şirket büyüklüğünü verebiliriz. Diyelim ki bir parfüm markasının segmentasyonunu yapıyorsunuz ve bu durumdayken bakabileceğiniz demografik özelliklerden bir tanesi yaş faktörü olabilir. Benim parfümüm 15-25 yaş arasındaki gençlere hitap edebilir ve aynı zamanda cinsiyet olarak bir kadın parfümü çıkartıyor olabilirim. Yine burada bakabileceğim durumlardan bir tanesi de gelir modeli olabilir. Benim parfümümün maliyetleri daha yüksek olduğu için pazardaki fiyatlandırmasınında daha yüksek olacağını öngörüyor olabilirim. Bu durumda da benim Hedef Kitlemdeki, benim segmentimdeki kişilerin gelir düzeyinin daha yüksek olması gerekir.

Davranışsal Pazar Segmentasyonuna örnek olarak satın alma ve harcama alışkanlıklarını marka etkileşimlerini ve aynı zamanda kullanıcı durumunu da gösterebiliriz. 
 
Psikografik Pazar Segmentine ise kişisel özellikler, değerler, tutumlar, ilgi alanları, yaşam tarzı, motivasyonlar ve öncelikler örnek olarak verilebilir. 
 
Coğrafi Segmentasyona örnek olarak ülke bazında, il bazında, mahalle bazında ya da 1 kilometre çapında gibi kavramları verebiliriz.
 
Peki bu kadar segmentasyona baktıktan sonrasında Pazar segmentasyonunu nasıl oluşturacağız?
 
Bu burada yapabileceğimiz birkaç farklı metot var. Bunlardan bir tanesi müşterilerimiz ile görüşmek olabilir.

Onların fikirlerini alabiliriz. İkinci yaklaşımımız ise satış ekibimiz ile görüşmek olabilir. Ürünlerimizi en çok kimler satın alıyor ve bizi nasıl bir pazara segmente ediyoruz aslında bunları görebiliriz. Yine diğer bir

yaklaşımımız ise web sitemizdeki verilerimizi incelemek ve analiz etmek olabilir. Son olarak bakabileceğimiz kaynaklardan bir tanesi de rekabeti araştırmak olabilir. Rakiplerimizin pazarda nasıl bir segmente hitap ettiğini görüp ona göre karar verebiliriz.