Hedef Kitle Oluşturma

Marketing

Targeting dediğimiz kavram, hedef pazarımız ya da hedef kitlemiz, bir işletmenin sahip olduğu ürün üzerinden ya da bir pazarlama kampanyası için ayırdığı pazar segmentasyonudur.

Pazar hedeflemesi için gerekenleri 4 başlıkta sıralayabiliriz.

  1. Kriter Büyüklüğü: Pazar segmentasyonunun gerçekten segmente etmeye değecek kadar büyük olmasıdır.
  2. Fark: Segmentlerin arasında ölçülebilir farkların bulunmasıdır.
  3. Para: Bizim beklediğimiz karın maliyetlerimizin üstüne çıkmasıdır.
  4. Erişilebilirlik: Bütün segmentlerin ulaşılabilir ve erişilebilir olmasıdır. Erişemediğimiz herhangi bir pazarda bir ürünün konumlandırmasını da yapamayız.